Nejčastějšími způsoby ošetření ztracených zubů jsou můstky a protézy, které Vám sice pomohou, ale obě řešení mají i značné nevýhody.

Můstek

Vyžaduje dva pevné nosné pilíře, k jejichž konstrukci je třeba použít dva zdravé, funkční, plnohodnotné zuby, které jsou obroušením nenávratně zničeny a již nikdy neplní svou původní funkci stejně jako dříve.

Celková zubní náhrada

S postupujícím časem stále hůř drží. Důvodem je postupující úbytek kostní tkáně čelisti pod protézou nebo zbytnění ústní sliznice. Nositel uvolněné protézy nemůže správně kousat a obava o její vypadnutí často brání i plnohodnotnému společenskému životu.

Co jsou zubní implantáty

Implantát je umělá náhrada zubního kořene umístěná na místo odstraněného zubu do čelistní kosti. Ve spojení s pilířem vytvoří základ pro připevnění korunky. Implantát je vyrobený z titanu, který kostní tkáň neodmítá, ale naopak s ním pevně sroste.

Náhrada jednoho zubu

Implantát má plnou funkčnost jako původní zub a nikdo nepozná rozdíl.

Náhrada více zubů

Jednou z možností je můstek fixovaný na implantáty. Zdravé sousední zuby se nemusí brousit a implantáty zabrání úbytku kosti a deformaci tváře.

Náhrada všech zubů

Implantáty je možné řešit i ztrátu všech zubů. Díky dokonalému vhojení implantátů do čelisti se nemusíte obávat, že by zuby nedržely na svém místě.

 

 

Stručný průběh ošetření

Nejprve zavedeme do Vaší čelisti na místo odstraněného zubu implantát, který má tvar malého šroubku. Jakmile se implantát během následujících týdnů vhojí , nasadí se na něj pilíř, jenž vystupuje z dásně. Na pilíř se potom upevní korunka – umělý keramický zub, který je od původních zubů na pohled nerozeznatelný a je pevný při skusu.

Je zavedení implantátu bolestivé?

Určitě ne. Zavedení implantátu není nijak mimořádný zákrok. Provádí se v podmínkách běžné zubní ordinace v místním injekčním znecitlivění. Zavedení jednoho implantátu trvá asi čtvrt hodiny.

Životnost implantátů

Do určité míry to bude záviset na Vás. Především je nutné dbát na pravidelnou a důkladnou ústní hygienu a pravidelně navštěvovat zubního lékaře. Špatná ústní hygiena a zánětlivý proces parodontu může totiž způsobit až vyloučení implantátu.

 

 

 

                           V naši zubní ordinace používáme  implantáty Lasak , proto že :

 

Implantáty společnosti LASAK jsou nejpoužívanějšími systémy zubních implantátů
v České republice.
 Zároveň jsou rozšířeny ve více než dvaceti zemích světa (Německu, Švédsku, Dánsku, Finsku, Polsku, Belgii atd.).

BIO povrch zubní náhrady, který byl vyvinutý společností LASAK, urychluje tvorbu kostní tkáně na povrchu implantátu a výrazně zkracuje vhojovací dobu a tím i celý proces ošetření. V některých případech je možné implantáty zatěžovat okamžitě po jejich zavedení. Tento přínos potvrzují klinické testy uveřejněné v řadě stomatologických i mimooborových publikací. V testech byla potvrzena 98,8% úspěšnost vhojení implantátu. BIO povrch byl první hydrofilní bioaktivní povrch titanových implantátů uvedený na evropský trh a tento koncept povrchové úpravy byl následován mnoha předními světovými výrobci. V současné době se tato povrchová úprava implantátu používá po celém světě.

Za inovativní bioaktivní povrch zubních implantátů IMPLADENT® získala společnost LASAK prestižní vědecké ocenění Česká hlava 2010 v kategorii Industrie – za nejlepší technologickou a výrobkovou inovaci v ČR. O udělení tohoto nejprestižnějšího českého vědeckého ocenění rozhodla jedenáctičlenná odborná porota. Tento BIO povrch je využíván taktéž pro implantáty BioniQ®.

Výhody zubních implantátů LASAK

> Krátká doba vhojení

 

Klinické studie prokázaly, že unikátní BIO povrch zubních implantátů, který urychluje tvorbu kostní tkáně, výrazně zkracuje vhojovací dobu implantátů. V některých případech můžete zubní náhrady zatěžovat okamžitě.

> Rychlé a téměř bezbolestné zavedení

Zavedení jednoho implantátu trvá přibližně 15 minut. Implantáty jsou zaváděny při lokálním umrtvení. Ošetření je méně bolestivé než zákroky, které se provádějí u jiných typů zubních náhrad, např. broušení zubů u zubního můstku. Bolest při zákroku přirovnávají pacienti k bolesti při jednoduchém trhání zubu.

> Estetická zubní náhrada

Váš lékař má na výběr ze stovek různých komponent zubních náhrad pro vhodné a estetické řešení Vašich individuálních potřeb.

> Stabilita a pevnost

Využití šroubového tvaru implantátu a dalších stabilizačních prvků zajišťuje perfektní stabilitu zubních náhrad. Bioaktivní povrch implantátů pevně spojuje kost s povrchem zubního implantátu. Zároveň jsou zubní náhrady navrženy tak, aby při zatížení zubu rovnoměrně rozložily mechanické napětí.

 

poptavka
V současné chvíli nepřijimáme
nové pacienty, děkujeme za pochopení.