Orthopantomogram neboli OPG je zobrazovací metoda v zubních ordinacích běžná s širokými možnostmi využití. Jedná se o relativně přehledný snímek kostních tkání a zubů horní čelisti, čelistních dutin, dutiny nosní a současně také snímek kostních tkání a zubů dolní čelisti spolu s čelistními klouby.

Orthopantomogram lze využit pro diagnostiku zubního kazu, různých zánětů, cyst, fraktur, dále je vhodný pro diagnostiku poškození parodontu (ústupu kosti), změn kostní struktury v důsledku zánětu, či úrazu. Nicméně jeho úloha v dentální implantologii může být pouze jako kontrolní zobrazovací metoda, v případě rozsáhlých implantologických výkonů, kdy je snímek zhotoven až po samotném výkonu.

 

Pro diagnostiku a plánování v dentální implantologii se nedoporučuje použití a vyhodnocování dat pouze z OPG snímků. Pro správné a bezpečné naplánování je velmi důležité znát tvar kosti a 3 rozměry kosti – výšku kosti a šířku kosti ve 2 směrech (příčném + podélném). Podle 2D snímku z OPG nelze přesně stanovit ani tvar kosti a ani jeden z 3 rozměrů kosti. Důvodem je zkreslení dané zvětšením panoramatického dvojrozměrného snímku. Tímto mohou vznikat nepřesnosti a s nimi spojená zdravotní rizika. Zde uvádíme 3 z mnoha případů rizik spojených s nepřesností snímků.

1. Při implantaci v dolní čelisti nelze pomocí OPG snímku zaručit zachování bezpečné vzdálenosti od nervového kanálu ani jeho průběh v dolní čelisti.

2. Při implantaci v horní čelisti nelze na základě OPG snímku zjistit výšku zbytkové kosti potřebnou při dostavbě kosti (tvz. sinus lift), v důsledku projasnění ostatních lebečních struktur způsobujících zkreslení.

3. Zkreslení jednotlivých rozměrů, tvarů a vzdáleností v obou čelistech.

Implantologický výkon pouze na základě OPG snímku představuje velké množství vážných rizik, která se mohou projevit již při samotném implantologickém výkonu, ve fázi hojení, ale i s delším časovým odstupem a tím způsobit někdy i vážné zdravotní komplikace. Implantologické ošetření by mělo být vždy provedeno na základě 3D diagnostického vyšetření !

poptavka
V současné chvíli nepřijimáme
nové pacienty, děkujeme za pochopení.