Pokud není zubní kaz včas a správně ošetřen, infekce postupně proniká až do dřeňové dutiny (nervu) zubu.  V takových případech je nezbytné provést tzv. endodontické ošetření, neboli ošetření systému kořenových kanálků zubu .Cílem endodontického ošetření je – zachránit zub , dosáhneme toho odstraněním postižené tkání zubní dřeně a nahrazení jí vhodnou kořenovou výplní . Předpokladem úspěšného ošetření je řádné pročištění kanálků a jejich následné hermetické uzavření.

Průběh endodontického ošetření 

1. Vyšetření a stanovení diagnózy :

Po prvotním vyšetření pacienta, včetně rentgenových snímků a stanovení diagnosy je pacient informován o stavu onemocnění, možnostech jeho řešení a prognóze.

2.Aplikace místní anestézie(znecitlivění)

3.Izolace ošetřovaného zubu :

Na ošetřovaný zub, nasadíme Kofferdam .Kofferdam je speciální gumová blána, která se na zuby upevňuje pomocí kovových spon. Jejím úkolem je udržet suché pracovní pole a zabránit kontaminaci kořenového systému zubu (slinou, krví,sulkulární tekutinou) v průběhu endodontického ošetření.

4. Odstranění kazivých hmot :   

Během teto fáze je nutno odstranit veškeré kazivé hmoty, které zánět způsobily, otevřít dřeňovou dutinu zubu a zpřístupnit vchody do kořenových kanálků  

5.Stanovení délky kořenových kanálků :   

Je nutno změřit délku kořenových kanálků, aby nedošlo k ponechání zbytkových infikovaných tkání na konci kořenového kanálku. Měření délky se provádí pomocí apexlokátoru – digitálního přístroje, zajišťujícího stanovení délky s přesností na desetinu milimetru. V naší ordinaci používáme prověřený špičkový apexlokátor Raypex 5.

6. Rozšíření a opracování kořenových kanálků spolu s jejich chemickou desinfekcí

Opracování kořenových kanálků provádíme nejmodernějšími rotačními nikltitanovými nástroji amerického výrobce Dentsply – Protaper Next . Tyto nástroje jsou poháněny speciálním, k tomu určeným endodontickým motorem Dentsply X Smart Plus, který má pro každý typ nástroje nastavenu rychlost a kroutící moment, což výrazně snižuje riziko zalomení nástroje v kanálku a celkově zvyšuje bezpečnost a účinnost ošetření. Souběžně s opracováním kořenových kanálků se provádí výplach kanálku účinným desinfekčním roztokem/kombinací roztoků – chlornanu sodného a chlorhexidinu.

7. Plnění kořenoých kanálků

V poslední fázi endodontického ošetření se opracované kořenové kanálky vysuší papírovými čepy a plní se:

A. U nekomplikovaných stavů se plní definivně – v naší ordinaci metodou laterální kondenzace gutaperčových čepů a pryskyřičného sealeru AHPlus.

B. U komplikovanějších stavů se v první fázi plní desinfekčním materiálem většinou na bázi hydroxidu vápenatého a teprve v další návštěvě po určité době (několik týdnů) se plní kanálky definitivně.

8. RTG kontrola výsledného plnění kořenových kanálků

Úspěšnost a finanční náklady na endodontické ošetření

Dalším faktem, který je nutno si uvědomit je, že endodontické ošetření nemusí být vždy úspěšné. V medicíně neexistuje léčba se 100% úspěšností. Při dodržení všech technologických postupů, použití vysoce kvalitních nástrojů a materiálů k opracování i k plnění kořenového kanálku je úspěšnost ošetření vysoká a může dosahovat 90%. Kvalitně endodonticky ošetřený zub zůstává v ústech pacienta s perspektivu fungování desítek let nebo dokonce po celý život. Perspektiva endodonticky ošetřeného zubu je však dána také správným postendodontickým ošetřením: do endodonticky ošetřených zubů by neměl být aplikován při tuhnutí se rozpínající amalgám, zub by měl být vyztužen a v ideálním případě opatřen korunkou.

Kvalitní endodontické ošetření je je pro pacienta i lékaře velmi náročný výkon, který vyžaduje kromě vzdělání, značné zkušenosti, trpělivosti, manuální zručnosti také čas a drahé přístrojové a nástrojové vybavení. Proto je i finančně náročné a zde popisovaná moderní endodontická léčba (strojové opracování kanálků, měření délky kanálků apexlokátorem, laterální kondenzace gutaperči) není hrazena zdravotními pojišťovnami.

poptavka
V současné chvíli nepřijimáme
nové pacienty, děkujeme za pochopení.