Objednání na tel. čísle : +420 601 351 262

Dentální hygiena

Účelem dentální hygieny je pacienta naučit, jak správně pečovat o svoji dutinu ústní tj. správný nácvik čištění zubů, mezizubních prostor, správný výběr kartáčků atd. a předejít onemocněním, jako je zubní kaz, zánět dásní nebo parodontóza.

Cena a doba trvání dentální hygieny je vždy závislá na stavu dutiny ústní pacienta.

VSTUPNÍ HYGIENA/ LÉČEBNÁ FÁZE cca 45 min

Vstupní hygiena probíhá v následujících krocích:

a) anamnéza pacienta b) vyšetření dutiny ústní- sliznice, jazyk, kontrola stavu dásní, hygieny, parodontologické

vyšetření c) vyhodnocení stavu dutiny ústní pacienta, ukázka a vysvětlení na motivačních pomůckách d) obarvení zubního povlaku, nácvik čištění zubů zubním kartáčkem, výběr mezizubních

kartáčků, nácvik s dalšími potřebnými pomůckami

e) odstranění zubního povlaku technikou Air-flow nebo depurací f) odstranění zubního kamene ultrazvukem a ručními nástroji g) kontrola h) přeměření mezizubních kartáčků

Léčebná fáze

Zánět dásní neboli Gingivitis je nejčastějším zánětem v lidském těle. Toto onemocnění je nejčastěji způsobeno bakteriemi ze zubního povlaku, ale také může být způsobeno hormonálně (léky, celková onemocnění). Bakterie obsažené v zubním povlaku začnou působit v okolí dásní, mezizubních prostorech, kde posléze vyvolají zánět, který se projevuje krvácením. Proto je nezbytně nutné nepoužívat pouze kartáček, ale do hygieny dutiny ústní zařadit i mezizubní kartáčky nebo zubní nit, aby bakterie byly odstraněny ze všech stran zubu. S jejich výběrem Vám rádi pomůžeme u nás v ordinaci. S gingivitis úzce souvisí i zubní kámen, který se vytvoří procesem mineralizace zubního povlaku na povrchu zubu. Zubní kámen je nejen ostrý a dásně poškozuje, ale také slouží jako nosič zubního povlaku. Účelem této fáze je tedy odstranění všech dráždivých elementů v dutině ústní, jako je tedy zubní kámen, zubní povlak, aby došlo ke snížení bakterií v dutině ústní a ústupu zánětu. Zdravá dáseň nekrvácí!

Léčebná fáze probíhá velmi podobně jako vstupní hygiena

a) Anamnéza pacienta

b) Vyšetření dutiny ústní, parodontologické vyšetření, stav dásní, kontrola zubního povlaku, kontrola čištění, kontrola měkkých tkání tj. sliznic a jazyka

c) Vyhodnocení stavu pacienta

d) Obarvení zubního povlaku, sdělení nedostatků, nácvik s kartáčkem, mezizubními kartáčky, výběr dalších nezbytných pomůcek pro zlepšení hygieny

e) Odstranění zubního povlaku metodou Air-flow nebo depurací

f) Odstranění zubního kamene ultrazvukem a ručními nástroji

g) Kontrola

h) Přeměření mezizubních kartáčků

RECALL/ 30 min

Recall je návštěva u dentální hygienistky, která by se měla dodržovat 2x za rok. Tato fáze je preventivní a dochází zde k udržování zdraví v dutině ústní pacienta.

a) Anamnéza

b) Kontrolní vyšetření stavu dásní, jazyka, sliznic, parodontologické vyšetření

c) Přeměření mezizubních kartáčků

d) Obarvení zubního povlaku, nácvik čištění, výběr dalších nezbytných pomůcek pro zlepšení hygieny

e) Odstranění zubního povlaku metodou Ari-flow

f) Odstranění zubního kamene ultrazvukem a ručními nástroji

g) Kontrola

Deep scaling/ cca 60-90 minut

Deep scaling nebo-li hloubkové čištění, je čištění, které odstraňuje zubní kámen pod dásněmi. Zubní kámen si můžeme rozdělit na dva typy:

a) zubní kámen nad dásní- supragingivál

b) zubní kámen pod dásní- subgingivální

Pokud se bakterie ze zubního povlaku dostanou pod úroveň dásně a nejsou dostatečně odstraňovány, dochází k zánětu, tedy gingivitis, ze kterého se velmi často stává parodontitis, tedy zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubu. Důležitou informací je, že parodontitis není dědičné onemocnění, ale že jde pouze o proces bakterií, které postupem času ničí závěsný aparát zubu (dáseň, kost, vazy, aj.). Nahromaděné bakterie pod dásní vytvoří parodontální kapsu-chobot, kde se shromažďují, mohou mineralizovat a přeměnit se v zubní kámen, který stejně jako u zánětu dásní ničí své okolí a slouží jako nosič zubního povlaku, ale pod dásní. Pokud se povlak a zubní kámen pod dásní neodstraní, způsobuje to tedy toto

onemocnění, kdy v nejhorším stádiu může vést nejen ke ztrátě zubu, ale může v těle vyvolat řadu onemocnění, jako je například infarkt myokardu.

Mezi příznaky parodontitis může patřit následující: viklavost zubu, ztráta zubu, zápach z úst, zubní kámen pod dásní a další.

Návštěva u dentální hygienistky probíhá následovně:

a) Deep scalingu vždy předchází vstupní a léčebná hygiena!

b) Vyšetření parodontálních kapes/chobotů

c) Vyšetření viklavosti

d) Odstranění zubního kamene pod dásní ultrazvukem a ručními nástroji

e) Výplach chlorhexidinem

f) Kontrola

DH dítě cca 30 min

Dentální hygiena je u dětí důležitá především kvůli brzkému nácviku správného odstraňování povlaku z povrchu zubu a tudíž prevencí před vznikem zubního kazu a zánětu dásní.

a) Anamnéza

b) Vyšetření a zhodnocení stavu pacienta

c) Obarvení povlaku – nácvik čištění s kartáčkem, popřípadě dalších pomůcek, jako jsou mezizubní kartáčky nebo zubní nit

d) Air-flow, depurace

e) fluoridace

f) Kontrola

poptavka
V současné chvíli nepřijimáme
nové pacienty, děkujeme za pochopení.