Amalgám je slitina rtuti s několika kovy – v současnosti s mědí, stříbrem a cínem. Ve stomatologii se dnes používá amalgám jako výplňová hmota a především do zadních poškozených zubů. Při tuhnutí mírně expanduje, tzn. zvětší svůj objem. To je dobré u živých zubů, kde se vytvoří velmi těsné spojení bránící uvolnění výplně a zejména průniku bakterií pod výplň. U zubů s velkou ztrátou zubních tkaní(víc jak 80% ) a zubů zbavených zubního nervu má ale tato objemová expanze a jí založený tlak na stěny zubu podíl na následných frakturách zubů.

Výhody vs nevýhody amalgámu :

Pro:

– správně zhotovená amalgámová výplň působí antibakteriálně

– mechanická odolnost, trvanlivost, dobře odolává žvýkacímu tlaku

snese drobné chyby lékaře, při zhotovování např. nedostatečné sucho,…( podlé mého názoru , rozhodně nemůže být řazeno mezi výhody tohoto materiálu)

Proti:

– v přípravě výplně je nutné odstranit větší množství zdravých zubních tkání !!!

nevhodná estetika   

 riziko vzniku  prasklin a fraktur zubů které můžou vest k endodontickému ošetřeni zubů , případně extrakce zubů.

                 

toxicita (ve ztuhlém amalgámu je množství rtuti cca do 40%)

Bílé výplně‘‘správný název je kompozitní materiál, což znamená, že jde o materiál složený ze dvou, nebo více složek s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí .V plastovém pojivu, které zajišťuje soudržnost materiálu a je zodpovědné za schopnost polymerace, při které materiál ztvrdne, se nacházejí tzv. plniva – křemičité, skelné nebo keramické částice různého tvaru a velikosti, které dávají výplňovému materiálu jeho pevnost. Starší kompozitní pryskyřice byly „samotuhnoucí“ a k vytvrzení došlo samovolně po smíchání dvou složek, moderní tzv. fotokompozitní pryskyřice tuhnou po osvícení světlem specifické vlnové délky pomocí speciální halogenové nebo LED lampy .

Výhody:

Barva kompozitního materiálu je dostupná v řadě odstínů a transparentnosti. Díky tomu je možné zhotovit výplň tak, aby nebyla vidět.

Pevnost je podobná přirozenému zubu

Mikropreparace : na rozdíl od amalgámu nevyžaduje zbytečné odstranění zdravé zubní tkáně.

Po speciální úpravě povrchu zubu dochází při dodržení správného technologického postupu k velmi pevné vazbě – adhezi na zubní tkáň, takže výplň na zubu pevně drží. Navíc pokud je zub již kazem oslabený, dokáží ho zpevnit. Tím se snižuje pravděpodobnost prasknutí zubu.

Kompozitní pryskyřice nejsou dobrými vodiči tepla, takže se také neobjevuje citlivost na tepelné podněty jako u amalgámu

– Neobsahují škodlivou rtuť

Nevýhody:

U starších kompozitních pryskyřic docházelo po čase ke změnám barevného odstínu, u modernějších materiálů se již tento problém prakticky nevyskytuje.

-Technologická náročnost, závislá na kvalitě práce lékaře a vybavenosti pracoviště

-Čas :Na zhotovení kvalitní kompozitní bílé výplně je potřeba 1-2 hodiny.

Pro zhotovení bílých výplní ve frontálním úseku používáme vysoce kvalitní systém Ceram.X SphereTEC one od švýcarské firmy Dentsply ,  pro zhotovení vyplně v postranním úseku – novinku na trhu Ecosite Bulk Fill od německé firmy DMG

                 

poptavka
V současné chvíli nepřijimáme
nové pacienty, děkujeme za pochopení.